REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Aktualności
O ochronie przyrody w Strasburgu

W Strasburgu trwa posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków europejskiej dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk. W obradach biorą udział delegaci z 35 krajów, Polskę reprezentują pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


2014-12-04
Konferencja zamykająca z Ramowej Dyrektywy Wodnej

W Warszawie trwa konferencja podsumowująca cykl szkoleń dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej, zorganizowanych w 2014 r.  W wydarzeniu uczestniczy Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzej Dziura


2014-12-03
Współpraca w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko

W Berlinie odbyły się polsko-niemieckie negocjacje projektu umowy dwustronnej dotyczącej transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko. Stronie polskiej przewodniczył Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzej Dziura


2014-12-02
Skuteczna ochrona niedźwiedzi

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była analiza wykorzystania przez niedźwiedzie brunatne przestrzeni oraz ich współistnienia z gospodarką człowieka


2014-12-01
Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

W Warszawie odbyła się konferencja rozpoczynająca sześciomiesięczne konsultacje społeczne aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zorganizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


2014-11-28
Więcej
Kalendarium