Aktualności
Ocena najbardziej zagrożonych gatunków roślin w Polsce

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powstała ekspertyza oceniająca najbardziej zagrożone gatunki roślin w Polsce pod kątem potrzeb wzmocnienia lub przywrócenia ich populacji i szans na powodzenie takich działań

2017-12-13
Państwa europejskie o ochronie przyrody

Od 5 do 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbywało się 37. posiedzenie państw, które są stronami Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej

2017-12-11
Posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

We wtorek 5 grudnia br. pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko odbyło się 9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

2017-12-06
Rekomendacje Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

Na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały umieszczone tłumaczenia na język polski dokumentów rekomendowanych przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej, które zostały przyjęte przez strony tej konwencji

2017-12-06
Dofinansowanie na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska mogą składać wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

2017-12-04
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka